Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie 16/06 - ustalenie dni wolnych

Zarządzenie Nr 16/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 roku

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 130 k p (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące dni jako wolne od pracy: 2 maja, 16 czerwca, 14 sierpnia.

2. Wyznacza się dniami pracy następujące dni: 13 maja, 10 czerwca, 19 sierpnia.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje pracowników: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bibliotek.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Ref. ds. organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 25.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry