Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 8/06 - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UG w Poświętnem

Zarządzenie Nr 8/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie wprowadzenia „Rgulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne”

Na podstawie art. 3 a ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Poświętne” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Procedura dotyczy pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.

3. Procedura nie ma zastosowania do pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania (z-cy wójta, sekretarza i skarbnika), w odniesieniu do stanowisk obsługi, w przypadku przesunięcia pracownika na inne stanowisko w ramach Urzędu Gminy oraz w związku z reorganizacją.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 20.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry