Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 6/2006 - powołanie komisji

Zarządzenie Nr 6 /2006

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 06 lutego 2006

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej

Na podstawie art. 5 c pkt 2 i art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z póź. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu w niżej wymienionym składzie:

1. Elżbieta Kruszewska - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego

szkołę

2. Marzanna Zagórska - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3. Beata Górecka - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Ewa Snopek - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

5. Teresa Perkowska - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

6. Elżbieta Karasek - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

7. Regina Zboracka - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

8. Aneta Lesińska - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

9. Jadwiga Skibniewska - członek – przedstawiciel rady rodziców

10.Aniela Gromek - członek – przedstawiciel rady rodziców

11.Roman Jaguścik - członek – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej

§ 2

Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej w niżej wymienionym składzie:

1. Elżbieta Kruszewska - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego

szkołę

2. Marzanna Zagórska - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3. Beata Górecka - członek – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4. Ewa Snopek - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

5. Teresa Perkowska - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

6. Elżbieta Karasek - członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

7. Jadwiga Rosik - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

8. Jadwiga Wieczorek - członek – przedstawiciel rady pedagogicznej

9. Irena Stępień - członek – przedstawiciel rady rodziców

10.Jolanta Rudnik - członek – przedstawiciel rady rodziców

11.Roman Jaguścik - członek – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 06.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Stępień

Opcje strony

do góry