Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 3/06 - wprowadzenie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 3/2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 23 stycznia .2006 roku

w sprawie wprowadzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Poświętne oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam w życie „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Poświętne oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy”, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” zlecam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 23.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kołodziejski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry