Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 2/2005

Wójta Gminy w Poświętnem z dnia 28.01.2005r. w sprawie powierzenia Pani Gabrieli Wilczak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach.

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Gabrieli Wilczak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach od dnia 07 stycznia 2005r. do 31 sierpnia 2009r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 07 stycznia 2005r.

Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 05.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Sasin
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Sasin

Opcje strony

do góry