Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 46/05 - powołanie komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr  46 / 2005

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Sławomira Dziugła

zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum w Poświętnem na stanowisku nauczyciel matematyki, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1.   Elżbieta Kruszewska       -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący

2.   Ewa Snopek                      -przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3.   Zofia Ludwiniak               -dyrektor szkoły

4.   Henryka Gryglicka          -ekspert w zakresie matematyki

5.   Tadeusz Mikołajek          -ekspert w zakresie matematyki

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.


Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 15.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry