Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 45/05 z dn. 15.12.05 - powołanie pełnomocnika

ZARZĄDZENIE Nr 45/2005

Wójta Gminy Poświetne

z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji  niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631.) oraz § 6 ust.1 pkt 1a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Poświętnem zarządzam, co następuje:

 

                                              

                                                         § 1

 

1.     Powołuję z dniem 15.12.2005 pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Poświętnem w osobie Pana Zbigniewa Kołodziejskiego.

2.     Pełnomocnik podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

§ 2

 

Zadania Pełnomocnika zostały określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

                                                        § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 15.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry