Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/27587,Uchwala-Nr-L3712023-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-24-kwietnia-2023r-w-sprawie-zmia.html
25.06.2024, 01:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr L/371/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Bakierska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony