Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/26887,Uchwala-Nr-XLVII3602023-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-27-stycznia-2023r-Rady-Gminy.html
13.06.2024, 02:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr XLVII/360/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2023r. Rady Gminy Poświętne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produ

Metadane

Data publikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony