Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała Nr XLVII/357/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2023r. Rady Gminy Poświętne w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i tr

Metadane

Data publikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wilczak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry