Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/26621,UCHWALA-NR-XLVI3492022-RADY-GMINY-POSWIETNE-z-dnia-30-grudnia-2022-r-w-sprawie-W.html
25.06.2024, 01:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UCHWAŁA NR XLVI/349/2022 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030

Metadane

Data publikacji : 02.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilia Bakierska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony