Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/19573,Uchwala-Nr-XVIII1502020-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-27-pazdziernika-2020r-w-spra.html
2022-09-27, 03:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Godlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony