Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/18801,UCHWALA-Nr-XVI1422020-RADY-GMINY-POSWIETNE-z-dnia-11-sierpnia-2020-r-w-sprawie-p.html
2021-10-24, 08:53

Strona znajduje się w archiwum.

UCHWAŁA Nr XVI/142/2020 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem w Przedszkole w Poświętnem oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poświętnem

Metadane

Data publikacji : 13.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Orych
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony