Uchwały

Data publikacji 07.02.2019

Uchwała Nr V/ 33 / 2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2019 rok.

Data publikacji 07.02.2019

Rejestr zmian
Autor : Grażyna Prostko

Osoba publikująca: Monika Kaim


Statystyka strony: 31 wizyt