Uchwały

Data publikacji 23.10.2018

Uchwała Nr XXXIII/248/2018 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Data publikacji 23.10.2018

Rejestr zmian
Autor : Lidia Banaszek

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 45 wizyt