Uchwały

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.07.2017

Uchwała Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce o nr ew. 111/1, obręb Dąbrowica na rzecz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Poświętne od Polskich Kolei Państwowych S.A.

Data publikacji 04.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Wioletta Wytrykus

Osoba publikująca: Dorota Jerzak


Statystyka strony: 145 wizyt