Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/regulamin-organizacyjny/13572,Zmiana-z-dn-27122017.html
2021-09-23, 01:09

Zmiana z dn. 27.12.2017

Metadane

Data publikacji : 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony