Urząd Gminy Poświętne

Informacje dot. Powszechnego Spisu Rolnego

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny.


Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji w formie:

 • samospisu internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/ lub w Gminnym Biurze Spisowym
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego
 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samopisu internetowego albo nie przekazali informacji w formie wywiadu telefonicznego, nie mogą odmówić udzielenia informacji rachmistrzowi terenowemu w wywiadzie bezpośrednim.

Od 1 września 2020 r. na infolinii spisowej (pod numerem tel. 22 279 99 99) będzie możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z w/w nr tel. należy wybrać „1” – a następnie opcję „Spisz się przez telefon”, co spowoduje połączenie się z rachmistrzem spisowym i w związku z tym możliwość dokonania spisu.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Składają również pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

W ramach spisu będą zbierane dane dotyczące m.in.

 • danych identyfikacyjno-adresowych osób kierujących gospodarstwem rolnym,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów wg. upraw,
 • zużycia nawozów,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich wg. grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) znajdują się w poniższym załączniku. 

Więcej informacji na temat spisu rolnego dostępne jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:  https://spisrolny.gov.pl/ .

Informację przygotowała:

M. Zagórska

tel. (25) 7520390 wew. 21

Metadane

Data publikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry