Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nr konta

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

 

Numer konta bankowego

 

 

Rodzaj wpłaty

92 9226 0005 0030 0588 2000 0500

 

- opłata za udostępnianie danych osobowych, 
- opłata skarbowa, dodatkowa,                                                      - opłata za pełnomocnictwo,
- podatek od: nieruchomości, rolny, leśny,                                                           
- podatek od środków transportowych,                                        - opłata targowa,                                                                            - odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
- opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
- opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty adiacenckie,
- opłaty administracyjne (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,                                  -czynsze, media, darowizny,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,                                  -wpływy z różnych opłat

71 9226 0005 0030 0588 2000 0490

 

 opłata za odpady komunalne

89 9226 0005 0030 0588 2000 0360

 

 opłata za wodę

36 9226 0005 0030 0588 2000 0150

 wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy

33 9226 0005 0030 0588 2000 0010

 

 - dotacje i subwencje
 - udziały w podatku dochodowym PIT i CIT
 - dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe (np.    podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

 

 

 

  1. Płatności można regulować w banku, na poczcie czy za pomocą internetu.
  2. Wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne można dokonać, bez prowizji bankowej, w siedzibie:

Banku Spółdzielczego Oddział Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

     w godzinach:

Poniedziałek,
Środa- Piątek

 7.45 - 15.00

Wtorek

  1. - 17.30
  1. Urząd nie przyjmuje płatności gotówkowych.

międzynarodowy nr konta :  

SWIFT POLUPLPR 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010

Metadane

Data publikacji : 29.12.2008
Data modyfikacji : 20.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry