Urząd Gminy Poświętne

Petycja Nr 3

Petycja Nr 3

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  BRAK ZGODY

Przedmiot petycji: rozważenie dostosowania  Oficjalnej Strony WWW do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Data złożenia petycji: 29.11.2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Zasięganie opinie: nie zasięgano

Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedzi udzielono dnia 27.12.2018 r. (skan odpowiedzi w załączeniu); poinformowano, że zostanie przeprowadzone postepowanie w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca strony www.

 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2018
Data modyfikacji : 31.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry