Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/petycje/informacja-na-temat-roz/rok-2018/14422,Petycja-Nr-2.html
25.06.2024, 01:00

Petycja Nr 2

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. , Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa;

 S4E S.A,.ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków 

Przedmiot petycji: efektywność energetyczna

Data złożenia petycji: 11.09.2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy

Zasięganie opinie: nie zasięgano

Informacja o sposobie załatwienia petycji: odpowiedzi udzielono dnia 02.10.2018 r. (skan odpowiedzi w załączeniu); poinformowano, że ubiegamy sie o dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę indywidualnych źródeł ciepła

Metadane

Data publikacji : 13.09.2018
Data modyfikacji : 10.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony