Rok 2017

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Poświętne w 2017 r.

 

Brak petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (zgoda, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): nie dotyczy

Przedmiot petycji: -

Data złożenia petycji: -

Przewidywany termin załatwienia sprawy: -

Zasięgane opinie: -

Informacja o sposobie załatwienia petycji: -

Data publikacji 20.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska


Statystyka strony: 302 wizyt