Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/oswiadczenia-majatkowe/urzad-gminy/671,oswiadczenie-majatkowe-wojta-z-cy-wojta-sekretarza-skarbnika-kier-jog-osoby-wyda.html
25.06.2024, 01:42

oświadczenie majątkowe wójta, z-cy wójta, sekretarza, skarbnika, kier. j.o.g., osoby wydającej dec. adm.

wzór oświadczenia majątkowego

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

w załączeniu

Metadane

Data publikacji : 12.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony