Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/lokalny-program-rewital/12434,Zmiana-w-Lokalnym-Programie-Rewitalizacji-Gminy-Poswietne-na-lata-2016-2023.html
2022-09-27, 04:31

Zmiana w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 – 2023

Metadane

Data publikacji : 29.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony