Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/lokalny-program-rewital/11851,Lokalny-Program-Rewitalizacji-Gminy-Poswietne-na-lata-2016-2023.html
2022-09-27, 04:25

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 – 2023

Metadane

Data publikacji : 08.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Jerzak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony