Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/lokalny-program-rewital/11787,Konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-Lokalnego-Programu-Rewitalizacji-dla-Gm.html
2022-09-30, 17:59

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poświętne

Metadane

Data publikacji : 21.04.2017
Data modyfikacji : 21.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony