Urząd Gminy Poświętne

Ankieta dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poświętne

Szanowni Mieszkańcy!

Jak w każdej gminie także w naszej, znajdują się obszary zaniedbane, w których żyje się gorzej niż w jej innych częściach. Występują w nich problemy o charakterze społecznym (bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, niskie oceny w nauce, mało aktywni mieszkańcy).

Często problemy społeczne powiązane są ze złym stanem obiektów budowlanych, brakiem przestrzeni publicznej, niskim poziomem usług kulturalnych, zdrowotnych, komunikacyjnych. Są to miejsca o przekroczonych normach środowiska. Cechują się też niskim potencjałem gospodarczym, małą liczbą przedsiębiorstw.

Są też w przestrzeni gminnej obszary bardzo ważne dla jakości życia mieszkańców, miejsca w których zaspakajamy swoje potrzeby społeczne, zdrowotne, kulturalne, administracyjne, itd. Są to obszary bardzo ważne dla rozwoju całej gminy.

Ankieta ta pozwoli określić takie miejsca i zaplanować działania służące ich zmianie. Taki proces nazywa się rewitalizacją. (Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany). Dane z niej zostaną wykorzystane do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, na realizację którego gmina uzyskała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Formularze ankiety w wersji:

Pdf

Formularz on-line

https://docs.google.com/forms/d/1hUXAR_81xoI64KrZaukW2088tOnUH4mqVqaw95OfycM/prefill

Wypełnione ankiety w wersji papierowej można składać w kancelarii Urzędu Gminy Poświętne, zaś w wersji elektronicznej ankiety można przesłać na adres rada@ugposwietne.pl. Ankiety można składać do dnia 10 kwietnia 2017 r.

 

Metadane

Data publikacji : 04.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Jerzak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry