Urząd Gminy Poświętne

Składy komisji Rady Gminy Vi kadencji

 

Komisja Rewizyjna

 1. Rosłon Robert                                 -             Przewodniczący
 2. Tlaga Krzysztof                                -             Członek
 3. Rosłon Sławomir                              -             Członek
 4. Rozbicki Wiesław                             -             Członek
 5. Bońska Beta

 

Komisja Rolnictwa., Ochrony Środowiska i Gospodarki  Komunalnej

 1. Kielczyk Jarosław  s. Ludwika            -              Przewodniczący
 2. Tlaga Stefan                                 -              Członek

 

Komisja Oświaty , Kultury i Sportu

 1. Kielczyk Jarosław s. Stanisława           -              Przewodniczący
 2. Bajkowska Iwona                            -              Członek
 3. Pszczółkowski  Janusz                      -              Członek
 4. Kaim Mariusz                                  -              Członek
 5. Sałańska Jolanta                             -              Członek

 

 

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

 1. Bońska Beata                               -              Przewodnicząca
 2. Kieś Jerzy                                    -              Członek
 3. Pszczółkowski Janusz                     -              Członek                              
 4. Kielczyk Jarosław s. Stanisława        -              Członek
 5. Błaszczak Leszek                           -              Członek

 

 

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju

 1. Kieś Jerzy                                   -              Przewodniczący
 2. Rosłon Robert                             -              Członek
 3. Rozbicki Wiesław                          -              Członek
 4. Rosłon Sławomir                           -              Członek
 5. Ulejczyk Bogusław                        -              Członek

 

Komisja do spraw zmian w Statucie Gminy Poświętne

 1. Rosłon Sławomir                           -              Przewodniczący
 2. Bajkowska Iwona                         -              Członek
 3. Kielczyk Jarosław s. Ludwika           -              Członek
 4. Kielczyk Jarosław s. St-wa              -              Członek

Metadane

Data publikacji : 28.12.2010
Data modyfikacji : 30.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Rada Gminy
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry