Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 21 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 rok i zaopiniowanie.

5) Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję rady.

6) Sprawy różne.

7) Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                     Przewodniczący komisji

                                                                                                                        /-/ Mikołaj Kominek

Metadane

Data publikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry