Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 19 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r.  ( środa) o godz. 14.30.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Zaopiniowanie uchwał na sesję rady gminy.

5. Sprawy różne.

6. Zamkniecie obrad.

                                                                                                                                           Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                  /-/ Adam Sulewski

Metadane

Data publikacji : 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry