Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/30681,Posiedzenie-Komisji-Budzetu-Finansow-Inwestycji-i-Rozwoju-w-dniu-25-marca-2024-r.html
18.07.2024, 18:39

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 marca 2024 r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 40/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. oraz  41/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju za rok 2023.
  5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
  7. Sprawy bieżące
  8.  Zamknięcie obrad.                                                                                                 Przewodniczący komisji                                                                                                                                                              /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 20.03.2024
Data modyfikacji : 20.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony