Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 11 marca 2024 r. ( komisja wyjazdowa)

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 11 marca 2024 r. (poniedziałek)  o godz. 16.00 - komisja wyjazdowa.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok.

5) Analiza pism, które wpłynęły do komisji (komisja objazdowa).

6) Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                              Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                   /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 06.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry