Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/30372,Posiedzenie-Komisji-Oswiaty-Kultury-Sportu-Zdrowia-i-Spraw-Socjalnych-w-dniu-4-m.html
18.07.2024, 18:55

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 4 marca 2024 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 4 marca 2024 r.  ( poniedziałek) o godz. 15.30.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu 32/2024.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji w 2023 roku.
  5. Rozpatrzenie wniosku odnośnie dofinansowanie szkolnych obiadów w szkołach.
  6. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Poświętne.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                            /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                                                                                       Iwona Matejek

 

Metadane

Data publikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony