Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 26 stycznia 2024 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 26 stycznia 2024 r. (piątek)  o godz. 14.45 - komisja objazdowa.

Porządek posiedzenia:

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Analiza pism, które wpłynęły do komisji (komisja objazdowa).

5) Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                 Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                         /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 22.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry