Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2023r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zatwierdzenie planu pracy  komisji na 2024r.
  4. Sprawdzenie wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Poświętne na rzecz OSP.
  5. Stan realizacji funduszu sołeckiego na 2023 rok (w szczególności fundusz sołecki w Laskowiźnie i Czubajowiźnie).
  6. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  (06.11.2023) do dnia posiedzenia komisji.
  7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                     

  •                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
  •                                                                                                                                   /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 14.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry