Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 4 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 39/2023 z dnia 30 października 2023 r.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rok 2024.
  5. Omówienie ZARZĄDZENIA NR 113/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Wójta Gminy Poświętne w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030 oraz ZARZĄDZENIA NR 114/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Wójta Gminy Poświętne w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2024 rok.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący komisji                                                                                                                                                                                                           
  9.                                                    /-/ Marcin Skonieczny

                                                                              

Metadane

Data publikacji : 30.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry