Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 20 listopada 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 20 listopada 2023 r.  ( poniedziałek) o godz. 15.00.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr 30/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r.
  4. Zaopiniowanie Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  5. Zaopiniowanie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                                                                                       Iwona Matejek

Metadane

Data publikacji : 15.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Matejek
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry