Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2023r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli w zakresie:

1) weryfikacji rzeczowej oraz finansowej projektu pn:  „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”, w tym weryfikację prawidłowości udzielenia zamówień pod względem zgodności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zasadą konkurencyjności oraz rozeznaniem rynku (jeśli dotyczy) określoną w umowie o dofinansowanie i dokumentach programowych;

2) realizacji zgodności projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” z umową i wnioskiem zawartym w dniu 23.08.2021 r. nr RPMA.04.02.01-14-I166/20 pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego  a beneficjentem – Gminą Poświętne;

3) płatności terminowej wynikającej z umów dotyczących projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”.

  1. Zamknięcie obrad.
  •                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
  •                                                                                                                                   /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 09.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry