Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 30 października 2023 r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 38/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                                 /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 25.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry