Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 14 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 8.15 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 35/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
 4. Omówienie ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 30 marca 2023 r.  w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne
 5. Omówienie ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Poświętne za rok 2022
 6. Omówienie Raportu o stanie Gminy za 2022 r.
 7. Omówienie Sprawozdania ze współpracy z org pozarządowymi
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 9. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
 10. Sprawy bieżące:
 11. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                  Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                                 /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 12.06.2023
Data modyfikacji : 12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry