Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 16 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 16 czerwca 2023 r. (piątek)  o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. Komisja będzie miała charakter wyjazdowy.  

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Konsultacja projektu zarządzenia w sprawie określenia wzoru tablic z nazwami ulic i numerami porządkowymi w Gminie Poświętne.

5) Analiza pism, które wpłynęły do Komisji.

6) Ocena wykonania remontowanych dróg na terenie Gminy Poświętne (komisja objazdowa).

7) Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                    Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                         /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 07.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry