Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/27357,Posiedzenie-Komisji-Skarg-Wnioskow-i-Petycji-w-dniu-6-kwietnia-2023-r.html
18.07.2024, 20:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 06.04.2023 r. (czwartek) o godzinie  09:00  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr 17/2023  z dnia 16.01.2023r.

5. Rozpatrzenie wniosku.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                        /-/ Wiesław Rozbicki

Metadane

Data publikacji : 29.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Rozbicki
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony