Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 13 marca 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 13 marca 2023 r.  ( poniedziałek) o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu 26/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.
  4. Zatwierdzenie Sprawozdania z pracy komisji za rok 2022 r.
  5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Poświętne.
  6. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/361/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2023 rok.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 09.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry