Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/27193,Posiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-w-dniu-10-marca-2023r.html
25.06.2024, 00:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 marca 2023r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawozdanie z prac komisji za 2022r.
 4. Udzielenie wyjaśnień na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu komisji ( fundusz sołecki na 2022r., remontu dróg  gminnych wykonywanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach funduszu oraz  rozliczenia prac i zużytych materiałów na podstawie not wystawionych przez zakład).
 5. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji   (23.01.2023)  do dnia posiedzenia komisji.
 6. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: styczeń, luty 2023r.
 7. Zweryfikowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
 8. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                       

 •                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
 •                                                                                                                               /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 06.03.2023
Data modyfikacji : 06.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony