Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 27 lutego 2023 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15. 15 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Informacja o funkcjonowaniu GOPS-u i realizacji zadań w 2022 r.

5) Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2023 r.

6) Sprawozdanie z pracy Komisji za 2022 r.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                     Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                         /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 21.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry