Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/26787,Posiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-w-dniu-23-stycznia-2023r.html
27.05.2024, 12:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2023r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

        Plan posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Stan realizacji funduszu sołeckiego za 2022 rok.
  4. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji   (14.12.2022)  do dnia posiedzenia komisji.
  5. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: listopad, grudzień 2022r.
  6. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  7. Zamknięcie obrad.
  •                                                                                                                    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
  •                                                                                                                               /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony