Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 30 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 30 grudnia 2022 r. (piątek)  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne bezpośrednio po sesji rady gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

4. Analiza pism, kóre wpłynęły do komisji.

5. Przyjęcie planu pracy komisji na  2023rok.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                        Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                         /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry