Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/26530,Posiedzenie-Komisji-Budzetu-Finansow-Inwestycji-i-Rozwoju-dnia-20-grudnia-2022-r.html
30.05.2024, 18:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 20 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 31/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rok 2023.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
7. Omówienie Zarządzenia nr 149/2022 Wójta Gminy Poświętne w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030 oraz Zarządzenia 150/2022 Wójta Gminy Poświętne w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                                 /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 16.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony