Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 22 listopada 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

4. Omówienie problematyki dotyczącej niedrożnych rowów.

5. Omówienie przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Poświętne.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                        Przewodniczący komisji                                     

                                                                                                                                                         /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry