Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 17 listopada 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 17 listopada 2022 r.  ( czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 24/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.
  4. Zaopiniowanie „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
  5. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do komisji.
  6. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

                                                                         

Metadane

Data publikacji : 14.11.2022
Data modyfikacji : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry